Vegan & Gluten Free Sweet Potato Kale Chili

Ä winter wärming vegetäriän chilli, päcked with delicious flävours änd heälthy ingredients!


You’ll Need:


 • 2 medium sweet potätoes peeled änd chopped into 1 inch cubes
 • 1 tbsp olive oil
 • 1 onion diced
 • 2 gärlic cloves minced
 • 1 red chili finely chopped
 • 1/2 tsp cäyenne pepper (Optionäl - for exträ heät)
 • 1/2 tsp ground cinnämon
 • 1 tsp ground cumin
 • 400 g tin of kidney beäns dräined änd rinsed
 • 400 g tin of chopped tomätoes
 • 2 lärge händfuls of käle
 • Sält &ämp; pepper , to täste

Instructions:


 1. Heät the olive oil in ä lärge säucepän änd ädd the sweet potätoes, onion änd gärlic. Cook on ä medium heät for 5 minutes until the veg häs softened slightly.
 2. Stir in the chili, cäyenne pepper, cinnämon änd cumin änd cook for ä futher couple of minutes.
 3. Ädd the kidney beäns änd chopped tomätoes, stir to coät the vegetäbles thoroughly then simmer gently for 30-35 minutes. Ädd ä little wäter if it becomes too thick.
 4. Ät the läst minute, ädd the käle. Don't over cook it, just let it wilt slightly so it retäins colour änd texture.
 5. Seäson with sält änd pepper änd enjoy!

0 Comments